Parochies zetten zich tijdens actieweek in voor vluchtelingen

Door: Dienst Kerk en Samenleving - Hub Vossen
Geplaatst op: donderdag 14 juni 2018

In de week van 17 tot 24 juni is de internationale actieweek voor vluchtelingen. Dit sluit aan bij VN Vluchtelingendag, die komende woensdag 20 juni wordt gehouden. In het bisdom Roermond worden er op diverse plekken activiteiten rond vluchtelingen gehouden, met name door parochies die betrokken zijn bij de opvang van statushouders.

Zo is er in de parochie van Stramproy een actieve werkgroep die statushouders, die in de kerkdorpen van Weert zijn komen wonen, verwelkomt en hen begeleidt in het vinden van hun weg in hun nieuwe thuisland. Rondom de Vluchtelingendag wordt hier een maaltijd georganiseerd, waaraan alle belangstellenden kunnen deelnemen. Iedereen kan een gerecht meenemen dat hij/zij graag kookt en samen wordt van alles wat meegebracht is een smaakvolle maaltijd opgediend. Daarnaast zijn er ook activiteiten met vluchtelingen in parochies in Roerdalen, Venray, Heerlen en rondom het AZC Sweikhuizen.

Share the Journey
De betrokkenheid van parochies bij de opvang van vluchtelingen en migranten sluit aan bij de campange ‘Share the Journey’, die paus Franciscus vorig jaar september heeft gelanceerd. Het doel van de campagne is mensen over de hele wereld bewust te maken van het feit dat miljoenen mensen hun veilige, vertrouwde thuis hebben verlaten om op zoek te gaan naar veiligheid en voedsel voor hun gezin, om werk te vinden en een nieuw bestaan op te bouwen. In Nederland organiseren Stichting Bisschoppelijke Vastenactie en hulporganisaties Cordaid in samenwerking met de diocesane diaconale afdelingen activiteiten rondom deze campagne. In de provincie Limburg is de Dienst Kerk en Samenleving hier nauw bij betrokken.

Bij de lancering van de campagne ‘Share the journey’ riep de paus iedereen op om te zien naar migranten, hen te verwelkomen en hen op te nemen in de gemeenschap. “Hoop op een beter en veiliger leven laat mensen op weg gaan. Hoop zet ons ertoe aan hun reis te delen: hoop hen te ontmoeten en te leren kennen,” aldus paus Franciscus. “Deze reis gaat over twee mensen: degene die naar ons toekomt en degene wiens hart uitgaat naar zijn gast.” Paus Franciscus hoopt dat op deze manier een ‘cultuur van ontmoeting’ kan ontstaan, waarin we uitreiken naar migranten en vluchtelingen en hen de hand reiken en hun reis delen. Niet voor niets vormen open, verwelkomende armen het symbool van de campagne.”

Gastvrij
De Share the Journey-campagne is gericht op vier pijlers: verwelkomen, beschermen, stimuleren en integreren. Concreet betekent dit dat we migranten gastvrij willen ontvangen en hen mogelijkheden willen bieden hun bestemming veilig te bereiken. Daarvoor is het belangrijk dat mensenrechten, ongeacht status, gerespecteerd worden. In onze lokale gemeenschappen moeten wij statushouders gastvrij opvangen en mogelijkheden creëren dat zij zich thuis voelen en ook een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Iedereen kan zo een bijdrage leveren aan het welzijn van ons allen en kunnen vluchtelingen een culturele verrijking zijn voor ons als we hen als mens ook durven ontmoeten.

     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie